Sayfalar

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz

•Vizyonumuz; çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilinen ve tercih edilen bir kurum olmaktır. Bu bağlamda hedefimiz;

•Çocuklara kendi etkinliklerini seçebildikleri ortamlar hazırlayarak, onların, plan oluşturma, izleme, uygulama, tamamlama ve yorum yaparak kendilerini ifade etme ve öz disiplin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan, •Çocukların bilgi edinmede oyun, gözlem ve duygularını kullanarak hem kendilerini ve birbirlerini tanımaya, hem de dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmalarını teşvik eden,

•Çocuğun öğrenmede etkin, seçici ve karar verici, öğretmenin ise daha pasif, teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini sağlayan,

•Çocuğun öğrenme ve bilgi edinmede zihinsel kapasitesini kullanabilmesi için çevre ile etkileşimini sağlayan, •Aydınlatma, ses düzeni, güvenlik, havalandırma, temizlik, yaşam/oyun alanı konularında uluslararası standartlara uyan ve yeni standartların geliştirilmesi için yol gösteren,

•Tüm velilerin eğitsel etkinliklere katılımını sağlayarak, çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısını birleştirmesine ve çocuk–aile ikilisinin birlikte öğrenmesine katkıda bulunan,

•Toplumun özelliklerine uygun ancak evrensel özellikleri de göz ardı etmeyen, •Personelinin yüksek motivasyonla çalıştığı ve bu motivasyonun getirdiği olumlu özellikleri çocuklara yansıttığı,

•Çalışanlarının ve velilerinin bu okulda olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, •Çocuklara, onların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim veren,

•Tüm okulöncesi alanında çalışanlarla karşılıklı etkileşim içinde, şeffaf, geri bildirimlere dayalı istekler doğrultusunda gelişmeye açık,

•Personelinin, velilerinin ve öğrencilerinin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, araştırmacı kimliğini yeni projelerle destekleyen, bilime katkıda bulunan ve sürekli gelişim gösteren, bir kurum olmaktır.


Misyonumuz

Personelin, velilerimizin, öğrencilerin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, araştırmacı kimliğini yeni projeler ile destekleyen, sürekli gelişim gösteren, yaygınlaşmakta olan okul öncesi eğitimde çevresi ile birlikte işbirliği içinde hareket eden bir eğitim kurumu olmaktır.

.