Etkinlik Detay

Neden Özge

Neden Özge

Çocuğun oyun gereksinimini en iyi karşılayan toplumsal kurum, kreş ve anaokullarıdır.

2-6 yaş çocuklarının eğitimini gerçekleştiren ÖZ-GE kreş, annenin yokluğunu giderecek bir kurum olarak değil de, annenin tek başına çocuğun üzerindeki ilk yıllardaki rolüne katkıda bulunan ve bu rolü yaygınlaştıran bir kurum olarak değerlendirmek gerekir.

 

ÖZ-GE kreşte en iyi oyun ortamını bulur, işbirliğini geliştirir, yaşıtlarıyla iletişime girer. Kendi hakkını korurken, paylaşmayı ve başkalarının özgürlüğünü zedelememeyi öğrenir. ÖZ-GE kreş, çocukların sözel faaliyetlerine önem veren ve onlara hareket imkânı hazırlayan kurum olduğundan, renk, sayı ve kavramlar çocuğun düşüncesine uygun bir biçimde somuta indirgenerek verilir. Parmak boya ve resim faaliyeti, ritmik jimnastik, bloklarla oynama önde gelen oyun dizileri arasında sayılabilir.temel öğretim programı içinde Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalma, insan, hayvan ve bitkileri tanıma, ülkemizi tanıtma, önemli gün ve haftaları kutlama, trafik ve görgü kurallarını kavratma sayılabilir .

 

ÖZ-GE kreş aynı zamanda kuralları en etkili bir biçimde öğretebilen bir kurumdur. Çocuk yaşıtlarıyla iletişime girerek birlikte yaşamayı, yemek yemeyi, uyumayı ve oynamayı öğrenir. Böylece başkalarının özgürlüğünden haberdar olur. “Ben” ve “başkası” kavramalarının bilincine vararak yardımlaşma ve işbirliği duygusunu geliştirir. Toplumsal işlevleri büyük olan ÖZ-GE kreş çocukları barındıran değil, onları eğiten ve biçimlendiren çok önemli eğitim kurumudur. . Gelişim yılları boyunca ana-babası ve kurumu tarafından bir birey olarak kabul edildiğini, dinlendiğini, sevildiğini, görüşlerine saygı duyulduğunu gören çocukta kendine saygı, özgüven gelişir. Özgüven: bireyin kendisini yetenekli, önemli, başarılı ve değerli biri olarak algılama derecesi olarak tanımlanabilir. . Bedensel, sosyal, zihinsel, duygusal gelişimlerini sağlamada okul öncesi eğitim kurumlarının önemli katkısı, özellikle çocuk, ilköğretime başladığında kendisini göstermektedir. Araştırmalar, okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören çocukların bu eğitimi görmeyenlere kıyasla ilköğretimde daha uyumlu ve girişken, sosyal etkinliklerde daha başarılı olduklarını ortaya koymaktadır.

 

ÖZ-GE kreş, Çocuk merkezli sınıf ortamlarında çocuk: , • Kendi zaman ve enerjisini gerektiği gibi kullanarak, neyi nasıl yapacağına ilişkin tercihler yapma ve karar alma fırsatı bulur. • Kendi seçtikleri amaçları ve görevleri özgür bir biçimde ve sorumlulukla tanımlama ve yeteneklerini geliştirme fırsatı bulur. • Arkadaş ve yetişkinlerle grup planlaması yapmak ve ortak çaba gösterme konusunda fırsat bulur. • Düşüncelerini dile getirebilme ve başkalarına iletebilme şansını elde eder. . SOSYAL olarak, çocuklar oyuncakları paylaşmanın yanında yetişkinin ilgisini, yiyecekleri paylaşmayı ve karşılıklı konuşmayı öğrenirler. Ayrıca yaşıtlarıyla çatışmaları ve ilişkilerde ortaya çıkan sorunları çözümlemeyi ve kendini nasıl ve ne zaman koruyacağını ve diğer çocukların hakkına saygı göstermeyi de öğrenirler.

 

Bütün bunlar çocuğun ileriki yaşamında ortaya çıkan tüm sorunları çözmesine yardımcı olacak problem çözme becerilerinin artmasını sağlar. DUYGUSAL olarak, kendi işlerini kendisi yapması, sorunları kendisinin halletmesi ve bazı kararları kendisinin vermesi yemek, uyku, tuvalet gibi öz bakım becerilerini kazanmak, Anne-babadan ayrı kalabileceğini ve onların bulunmadığı zamanlarda da kendisine bakabileceğini görmek çocuğun öz güven ve bağımsızlık duygularını artırdığı gibi, kendi kendini avutma ve oyalama becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.

 

Ayrıca toplu yaşamanın gerektirdiği sınırlara ve kurallara uymayı da öğrenir. FİZİKSEL olarak kesme, yapıştırma, boyama, kalem kullanma gibi faaliyetlerin düzenli olarak yapılması sonucu ince motor becerileri gelişir. Koşma, zıplama, fırlatma, tırmanma gibi kaba motor fonksiyonlarını da kullanır ve geliştirir. ZİHİNSEL olarak, nesneleri eşleştirme, sınıflandırma, ölçme, gözlem yapma ve fikirler üretme gibi matematik ve bilim becerilerini kazanır. Canlandırma, taklit ve hayali oyunlar sayesinde hayal gücü gelişir. Arkadaşları ve öğretmenleri ile konuşmak DİL becerilerini geliştirir. Ayrıca kreşteki faaliyetlerin dikkat ve yoğunlaşma gerektirmesi çocuğun beyninin bu fonksiyonlarının gelişimine katkıda bulunur,

 

Dünyadaki en mutlu ve başarılı insanlar, aileleri ve kurumları tarafından ilgiyle, sevgiyle, özenle eğitilen insanlardır. Gelin tüm bu güzellikleri karşılıklı dayanışma ve işbirliği içinde çocuklarımıza yansıtalım. Kişiliğin yüzde seksenlik bir kısmının temelinin atıldığı bu yıllarda tüm çocukların kreşlerden yararlanmaları konusunda daha duyarlı olalım.

.