Etkinlik Detay

Yaş Gruplarımız

Yaş Gruplarımız

Yaş Guruplarımız

2 Yaş Grubu Çocuklarımız

Çocuğunuzun sosyalleşme yolundaki ilk adımlarını atabileceği, arkadaş edinebileceği, bir grubun üyesi olma duygusuyla tanışabileceği, eğlenerek, oynayarak yeni bir şeyler öğrenebileceği, evi dışındaki yaşama yumuşak bir geçiş sağlayabileceği güvenli, sevecen bir ortamdır. Çocuğunuzun henüz çok küçük olduğunu düşünüyorsanız zaman ayırın ve bizi izleyin. En küçük üyemizin bile grubunun içinde nasıl oynadığını, her gün yeni bir beceriyle nasıl karşımıza çıktığını göreceksiniz.

SOSYALLEŞME: Çocuklar diğer çocuklarla aynı ortamda bulunmayı, beraber oynamayı, paylaşmayı, oyun içinde sıra beklemeyi öğrenirler. Birbirlerinin yaptıklarını gözleyerek kendi becerilerini de geliştirirler.

DİL GELİŞİMİ: Öğretmenlerimiz onlarla doğru dilbilgisiyle ve yetişkin diliyle konuşur. Çocuklara kitap okuyarak dinleme ve algılama becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.

hareket oyun oyun hamuru şekil kutusu çocuk müzik

SANAT BECERİLERİ: Yaşlarına uygun, katkı maddeleri içermeyen malzemelerle çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkartacak aktiviteler beraber yapılır.

çocuk kalemler çocuk şekiller çocuk taklit oyun çocuk oyun

 

3 Yaş Grubu Çocuklarımız

Çocukların ilk defa bir grubun üyesi oldukları, sosyalleşme birincil amaçlı 2 yaş sonrası için hazırlanmış oyun tadında eğitim programları. Öğle yemeği de içeren bu beş yarım günlük programı özellikle yeme problemi olan çocuklarımız için öneriyoruz.

Yeni Başlayanların grup öğretmenleriyle yalnız geçirdikleri ve diğer gruplarla müzik, hareket, yaratıcı etkinliklere birlikte katıldıkları zaman dilimleri bulunmaktadır.

Program hedeflerimiz:

• Doğru ifadeler kullanarak konuşmak.

• En az beş sözcüklü cümleler kurabilmek.

• Sıra bekleyebilmek ve paylaşmak.

• 5-10 dakika kıpırdamadan oturabilmek ve dinleyebilmek.

• Üçe kadar sayabilmek.

• İki şekil ve renk aynı ise ifade edebilmek.

• Kendi başına bazı giysilerini çıkarmak ve giymek.

• Kendi başına yemek yiyebilmek

• En az iki komutu duymak ve uygulamak (kırmızı boncuğu al ve Umay’a ver)

• Özbakım becerilerini kendisinin yerine getirmesi(el yıkamak, diş fırçalamak)

• Boya kalemlerini, fırçaları ve makas kullanabilmek.

• Bir etkinlik bittiğinde diğeri için karar ve geçiş yapabilmek.

 

4 Yaş Grubu Çocuklarımız

Öncelikli amacımız çocukların bilgiyi edinebilecekleri uygun öğrenme ortamları ve etkinlikleri hazırlamaktır. Çocuklar bireysel gelişim özelliklerine göre değerlendirilir. Büyük ve küçük grup çalışmalarımız çocukların gelişimlerini tüm yönleriyle beslemeye yöneliktir. Programlarımız aylık ve günlük planlardan yararlanarak hazırlanmaktadır. Öğretmenlerimizin çocukların yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmaya yönelik hazırladıkları etkinlikler haftanın konusuna uygun hazırlanmış sınıflarımızda en uygun oyuncak ve materyallerle gerçekleştirilir.

Program hedefleri ve uygulamalarımızdan bazılarını sıralarsak:

• Büyük ve küçük kas gelişimi, el göz koordinasyon çalışmaları

• Kendini, Duygularını ifade ve kontrol edebilme

• Empati becerilerinin gelişimi

• İçinde yaşadığı çevreye uyum ve sorumluluk alabilme

• Aile, ülke, dünya kavramlarını anlayabilme ve anlatabilme

• Atatürk’ü tanıma, anlama ve anlatabilmek

• Türkçeyi doğru kullanmak,

• Bir öyküyü başından sonuna dikkatini dağıtmadan anlatabilme ve dinleyebilme

• Ölçme, karşılaştırma, eşleştirme gibi kavramsal çalışmaları yardımsız yapabilme

• Konum tanılandırmalarını yardımsız yapabilme (altında, içinde vs.)

• Şekilleri ve renkleri tanıma

• Ona kadar objeleri sayabilme

• Basit toplama ve çıkarma işlemlerini objelerin yardımıyla yapabilme

• Öz bakım becerilerini yardımsız yapabilmesi için özel etkinlikler

 

5-6 Yaş Grubu Çocuklarımız

Yaklaşan İlköğretim eğitimine hazırlıklı olmaları için günlük ve yıllık programlarımız incelikle planlanmıştır. İçerde kullandığımız eğitim materyalleri ve kitaplar, öğretmenlerimizin kendi hazırladıkları çalışma kağıtlarıyla pekiştirilmiştir. Akademik, psikolojik ve sosyal anlamda okula hazırlanmaları için hazırladığımız çalışmalarımızın hedefleri:

 

• Grup çalışmalarına aktif katılım

• Sınırları tanımak, genel okul kurallarına uymak

• Atatürk’ü tanımak, anlamak ve anlatabilmek

• Yaşadığımız şehir, ülke ve dünya hakkında konuşabilmek

• Bir öyküyü başından sonuna anlatabilmek

• Kendini rahat ifade edebilmek, grup önünde konuşabilmek

• İlişkilerde problem çözücü rol almak

• 40 dakikalık ders süresinde ilgisi dağılmadan oturabilmek

• 20 Dakikalık dinleme ve konsantrasyon süresi

• Öz bakım gereksinimlerini kendi başına halledebilmek

• Kendisini besleyebilmek, temizlenmek, ayakkabısını bağlayabilmek…..

• Çizgi ve harf çalışmaları ile el yazısına hazır olmak

• Duyduğu sözcükleri yazabilmek, gördüğünü kopyalayabilmek,

• Basit toplama ve çıkarma işlemlerini akıldan yapabilmek

• Bir çizgiden düzgün kesebilmek.

• Bir proje planlayabilmek, hazırlayabilmek ve sunmak

.